0 3 minuten 3 weken

Openbare school Dr. G.v.d. Leeuwenschool aan de Samuel van Houtenstraat Dr. Bosschool aan de Maria van Reedestraat waren beide openbare scholen. Beiden scholen stonden op nog geen 400 meter van elkaar. Toch zaten op in de jaren 90 vooral veel leerlingen met een migranten achtergrond terwijl de Dr. Bosschool vooral een witte school was. Dit kwam vooral omdat Dr. Bosschool de Gijsbrecht van Walenborchstraat als grens instelde voor toelating van de leerlingen.

Alle leerlingen ten westen van deze grens werden doorverwezen naar de Leeuwenschool. Het was niet geheel toevallig dat ten westen van deze grens vooral sociale huurhuizen stonden, destijds woonden daar veel inwoners met een migratie-achtergrond. Ten oosten van deze scheidingslijn bevonden zich overwegend koopwoningen met een overwegend blanke bewoners. Uiteindelijk zijn de Leeuwenschool de voormalige Katholieke Jongensschool Gerardus Majella door teruglopende leerlingenaantallen met elkaar gefuseerd en de voormalige locatie van de Mariaschool 33. Het pand van de voormalige Leeuwenschool is verbouwd tot buurthuis. Het voormalige pand van de Dr. Boschschool wordt tijdelijk gebruikt door de Fakkel omdat het gebouw aan de Nolenslaan 33 A verbouwd wordt. Het voormalige pand van de Gerardus Majella is verbouwd tot appartementen.

De verhoudingen tussen de voormalige Jongensschool Gerardus Majella en de Mariaschool zijn nooit echt hartelijk geweest. De Gerardus Majella volgde een wat conservatieve onderwijsmethode terwijl de Mariaschool meer uitging van de Daltonmethode. Toen het overkoepelende bestuur van de Mariaschool en de Gerardus Majellaschool moesten fuseren vanwege teruglopende leerlingenaantallen botste dit nogal. Dit leidde er toe dat het overgrote deel van de ouders van de Mariaschool en kleuterschool ‘Honkie Ponkie’ zich inschreven bij de protestants-christelijke “Beeck Calkoenschool. Probleem was echter dat echter dat in het gebouw van de protestants-christelijke “Van Beeck Calkoenschool” te weinig ruimte was.

De nieuwe combinatieschool wilde eigenlijk verhuizen naar het 9 lokalen tellende gebouw aan de Nolenslaan 33A. Het schoolbestuur van de Majellaschool zou met nog geen 100 leerlingen de beschikking krijgen over 33 lokalen. Uit protest werd de school bezet voornamelijk op initiatief van voormalig schoolhoofd Mary van Helmondt.

Uiteindelijk kwam er een fusie tussen de Van Beeck Calkoenschool, Honkie Ponkie en Mariaschool. Ook 10 van de 11 leerkrachten stapten over naar de nieuwe fusieschool de Fakkel. Uiteindelijk is deze fusieschool onder de naam “De fakkel” verhuisd naar de Nolenslaan 33A.
Bron Reformatorisch dagblad 14-07-1989

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.