Nieuwe manier van wandelen met QR-code RTV Utrecht

BILTHOVEN – Utrechts Landschap heeft een nieuwe manier van wandelen bedacht. Met een QR-code kunnen wandelaars meer over Landgoed Beerschoten bij De Bilt te weten komen.

De codes kunnen onderweg worden gescand op de rood gemarkeerde paaltjes. Over de plek waar je dan staat, wordt informatie gegeven. Bijvoorbeeld over de natuur of over de geschiedenis van het landgoed. De nieuwe QR-route is 4 kilometer lang.

Deze nieuwe manier van wandelen is nog een pilot. Als er genoeg positieve reacties komen, volgen er meer QR-routes in de gebieden van het Utrechts Landschap.

[Image:3221704|QR-routepaaltje.]

Read More

RTV Utrecht

%d bloggers liken dit: